• Українською
  • English
  • Deutsch

(032) 240-39-93

Засіб з антибактеріальними, противірусними, антисептичними та фунгіцидними властивостями

Діюча речовина - колоїдне срібло 0,1%

Преперативна форма водорозчинний концентрат

Продукція Аргенвіт

 

Використання Аргенвіту

Науково-технічний прогрес і нанотехнології

  1. Науково-технічний прогрес - це поступальний рух науки і техніки, еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи, це об'єктивна, постійно діюча закономірність розвитку матеріального виробництва, результатом якої є послідовне вдосконалення техніки, технології та організації виробництва, підвищення його ефективності.
  2. Науково-технічний прогрес є основним джерелом підвищення ефективності виробництва та продуктивності суспільної праці. Він повинен забезпечувати постійне удосконалення діючих підприємств і створення нових на основі розвитку науки й техніки.
  3. Нанотехнологія - міждисциплінарна область фундаментальної і прикладної науки та техніки, що має справу з сукупністю теоретичного обґрунтування, практичних методів дослідження, аналізу і синтезу, а також методів виробництва і застосування продуктів із заданою атомарною структурою шляхом контрольованого маніпулювання окремими атомами і молекулами. Один нанометр дорівнює одній мільярдній частині метра.
  4. Нанотехнології передбачають атомну збірку молекул. Наноматеріали, наноінженерія, нанопроцеси виходять на провідні позиції досліджень та розробок в біології, медицині, хімії, фізиці та інших науках. Нанотехнологічні галузі мають уже більше 60 країн світу. Загальні витрати в цій сфері складають більше 10 млрд. доларів щорічно. Наноматеріали сьогодні використовуються для виробництва біля 100 груп споживчих товарів, більше 700 видів сировинних матеріалів, комплектуючих виробів та промислового обладнання. Це паливні елементи, захисні і світлопоглинаючі покриття, транзистори, світлодіоди, ліки, медична апаратура, нові екологічно чисті технології обробки харчових продуктів, сільськогосподарської продукції, надміцні (в 4-5 разів міцніше сталі) матеріали, дезінфекційні засоби тощо.

Продуктом такої новітньої галузі науки та техніки є вітчизняний дезінфекційний засіб на основі наночастинок срібла "Аргенвіт".